Een squashcourt reserveren? Sportcentrum Olympia Tel: 011/25 30 31

Boxreglement

De box-competitie wordt georganiseerd door Olympia, op vrijdag avond (behalve juli en augustus).De wedstrijden worden gespeeld tussen 18u00 en 24u00 op de aangegeven pleinen. Woensdag of donderdag voor de aanvang van de nieuwe box wordt u via email geïnformeerd naar uw 1ste wedstrijd. Men kan zich op site (www.scolympia.be) informeren of bij Sportcentrum Olympia nv tel: 011/25.30.31.
Indien u door omstandigheden niet aanwezig kunt zijn op het geplande uur, gelieve minstens 24 uur op voorhand de organisatie en uw tegenstrever hiervan te verwittigen.
Indien u onverwittigd afwezig bent, wordt dit beschouwd als forfait, dus 3-0 voor uw tegenstrever. Let wel, om onsportief gedrag te vermijden geldt dat indien je je tegenstrever tijdig verwittigd hebt en deze doet geen moeite om de wedstrijd in te halen, geen van beide spelers punten krijgen.

De te herspelen wedstrijd kan afgesproken worden tussen u en uw tegenstrever op zaterdag, zondag of op werkdagen voor 18 uur. De plein reserveren met vermelding “BOX”. Na uw wedstrijd gespeeld te hebben, gelieve uw boxbrief te laten aftekenen aan het onthaal. Wedstrijden niet geboekt op zaterdag, zondag of op werkdagen voor 18 uur, worden u aangerekend.
Verplaatsingen van wedstrijden op vrijdag is alleen toegestaan na overleg en goedkeuring van de organisatie.
De door afwezigheid van 1 der spelers vrijgekomen courts staan automatisch ter beschikking van de organisatie, en niet van de aanwezige speler!
Ieder speler die 2 x zonder reden niet speelt of niet verwittigt, wordt uitgesloten uit de boxcompetitie.
Elke deelnemer dient voor zijn/haar materiaal te zorgen.
Vóór aanvang van uw 1ste wedstrijd dient u het boxbriefje af te halen en af te rekenen aan het onthaal (aan de klimmuur).

Na iedere wedstrijd wordt door u het resultaat ingevuld op het scorebord (zie) squash infobord. Indien niet, worden de uitslagen als " 0 " beschouwd.
Bij twistpunten is de uitspraak van de organisatie bindend, er is geen verhaal mogelijk.
Voor verdere vragen kan u steeds bij Marc of José terecht.
SC OLYMPIA WENST U EEN SPORTIEVE AVOND !!!!
Afwezigheid melden:
box@scolympia.be