Een court online reserveren!

Sportcentrum Olympia

Tel.: 011/253031

 

Boxreglement

De boxcompetitie wordt georganiseerd door Sportcentrum Olympia en SC Olympia vzw. De wedstrijden worden gespeeld tussen 18u00 en 23u30 op de aangegeven pleinen. Bij aanvang van de nieuwe box word men voor de 1ste wedstrijd per e-mail verwittigd.

Voor aanvang van uw 1ste wedstrijd dient u het boxbriefje af te halen aan de balie tegenover de klimmuur.

Men dient voor eigen materiaal te zorgen.

Na iedere wedstrijd vult men de wedstrijduitslag op het scorebord (zie) squash infobord. Indien niet, worden de uitslagen als " 0 " beschouwd.

Indien men door omstandigheden niet aanwezig kan zijn op het geplande uur, dient men minstens 24 uur op voorhand de organisatie en de tegenstrever hiervan op de hoogte te brengen. Indien men onverwittigd afwezig is, wordt dit beschouwd als forfait.
Voor de te herspelen wedstrijd kan afgesproken worden op zaterdag, zondag of in de week voor 18 uur, na melding aan de organisatie. Wedstrijden niet geboekt door de organisatie worden u aangerekend. 

De door afwezigheid van 1 der spelers vrijgekomen courts staan automatisch ter beschikking van de organisatie, en niet van de aanwezige speler!

Iedere speler die 2 x zonder reden niet speelt of niet verwittigt, wordt uitgesloten uit de boxcompetitie.

Bij twistpunten is de uitspraak van de organisatie bindend, er is geen verhaal mogelijk.

Afwezigheid melden:

 

Bij eerste deelname aan de Boxcompetitie, word er aan de recreanten een eenmalig bedrag van  €20 gevraagd voor een verzekering via SQV, te storten op rekeningnr: BE52 0688 9907 1809 met vermelding van naam + box.